ویرانی عقل

گروه مولفان:
جورج لوکاچ (نویسنده) | زیبا جبلی (نویسنده)

ناشر:
شفیعی

درباره کتاب:
ویرانی عقل عنوان کتابی است از جورج لوکاچ که در 1040 صفحه و توسط انتشارات شفیعی در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از 1973، Die Zerstörung der Vernunft. موضوع اصلی این کتاب فلسفه آلمانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جورج لوکاچ، کتاب‌های رمان تاریخی(اختران)، جان و صورت(ماهی)، تزهای بلوم(نشر ثالث)، جامعه شناسی رمان(ماهی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.