متمم آمار ریاضی جان فروند -جلد 1 (شرح خلاصه ی هر فصل به انضمام حل تشریحی تمرین ها)

گروه مولفان:
شاهرود اعظمی (نویسنده) | علی حاتمی (نویسنده) | منوچهر شجاعی (نویسنده) | جان ای فروند (نویسنده)

ناشر:
نیک پی

درباره کتاب:
متمم آمار ریاضی جان فروند -جلد1 (شرح خلاصه ی هر فصل به انضمام حل تشریحی تمرین ها) عنوان کتابی است از جان ای فروند که در 504 صفحه و توسط انتشارات نیک پی در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آمار ریاضی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جان ای فروند، کتاب‌های آمار ریاضی و کاربردهای آن(مرکز نشر دانشگاهی)، آمار ریاضی(مرکز نشر دانشگاهی)، آمار و احتمال(فراگیر هگمتانه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.