رسم فنی و نقشه های صنعتی (1)

گروه مولفان:
احمد متقی پور (نویسنده) | متین متقی پور (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی

درباره کتاب:
رسم فنی و نقشه های صنعتی (1) عنوان کتابی است از احمد متقی پور که در 376 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب رسم فنی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از احمد متقی پور، کتاب‌های رسم فنی عمومی(مرکز نشر دانشگاهی)، نقشه کشی صنعتی (1) به شیوه مدرن(آفرنگ)، نقشه کشی صنعتی 2(آفرنگ)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.