اقتصاد صنعتی (نظریه و کاربرد)

مولف:
فرهاد خدادادکاشی (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
اقتصاد صنعتی (نظریه و کاربرد) عنوان کتابی است از فرهاد خدادادکاشی که در 398 صفحه و توسط انتشارات سمت در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سازمان صنعتی (نظریه اقتصادی) است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
19,000 تومــان