قانون کار، قانون بیمه بیکاری (همراه با تصویب نامه ها، 1395)

مولف:
جهانگیر منصور (گردآورنده)

ناشر:
دوران

درباره کتاب:
قانون کار، قانون بیمه بیکاری (همراه با تصویب نامه ها، 1395) عنوان کتابی است از جهانگیر منصور که در 473 صفحه و توسط انتشارات دوران در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کار است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جهانگیر منصور، کتاب‌های قوانین و مقررات مربوط به شوراهای حل اختلاف(دیدار)، قوانین و مقررات بیمه(دوران)، قوانین و مقررات جدید خدمت وظیفه عمومی(دیدار)، قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری(دیدار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
23,000 تومــان