پایداری منظر در مجتمع های مسکونی (چک لیستی برای ارزیابی پایداری)

گروه مولفان:
کارل اسمیت (نویسنده) | نایجل دانت (نویسنده) | اندی کلیدن (نویسنده) | اسماعیل ضرغامی (مترجم) | میلاد الفت (مترجم)

ناشر:
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

درباره کتاب:
پایداری منظر در مجتمع های مسکونی (چک لیستی برای ارزیابی پایداری) عنوان کتابی است از کارل اسمیت با ترجمه‌ی اسماعیل ضرغامی که در 260 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Residential Landscape Sustainability: A Checklist Tool، 2007. موضوع اصلی این کتاب طراحی منظر است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.