فیزیولوژی سیستم های عصبی-ترشحی (نورآندوکرین) در مهره داران

مولف:
مرتضی بهنام رسولی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه فردوسی مشهد

درباره کتاب:
فیزیولوژی سیستم های عصبی-ترشحی (نورآندوکرین) در مهره داران عنوان کتابی است از مرتضی بهنام رسولی که در 248 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مهره داران است. از مرتضی بهنام رسولی، کتاب حقایقی درباره بیماریهای تیروئیدی(دانشگاه فردوسی مشهد) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,500 تومــان
موضوعات کتاب
مهره داران -- اعصاب