تشریح مسائل مکانیک محیط های پیوسته

گروه مولفان:
دبلیو. مایکل لای (نویسنده) | دیوید روبین (نویسنده) | ارهارد کرمپل (نویسنده) | امین جودت (مترجم) | محمد نامداریان (مترجم) | رضا ساکی زاده (مترجم)

ناشر:
سیمای دانش

درباره کتاب:
تشریح مسائل مکانیک محیط های پیوسته عنوان کتابی است از دبلیو. مایکل لای با ترجمه‌ی رضا ساکی زاده که در 303 صفحه و توسط انتشارات سیمای دانش در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Introduction to continuum mechanics. 4thed، C. 2010. موضوع اصلی این کتاب مکانیک پیوستار است. از دبلیو. مایکل لای، کتاب مبانی مکانیک محیط های پیوسته(کتاب دانشگاهی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
20,000 تومــان
موضوعات کتاب
مکانیک پیوستار