مدیریت منابع آب (رویکرد سیستمی)

مولف:
سید جمشید موسوی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درباره کتاب:
مدیریت منابع آب (رویکرد سیستمی) عنوان کتابی است از سید جمشید موسوی که در 226 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آب، منابع است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
14,400 تومــان