ضوابط فنی عمومی کارهای ساختمانی (مطابق با نشریه شماره 55)

مولف:
امیر سرمدنهری (نویسنده)

ناشر:
فرهنگ روز

درباره کتاب:
ضوابط فنی عمومی کارهای ساختمانی (مطابق با نشریه شماره 55) عنوان کتابی است از امیر سرمدنهری که در 640 صفحه و توسط انتشارات فرهنگ روز در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ساختمان سازی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از امیر سرمدنهری، کتاب‌های اصول عمومی خدمات مهندسی(سیمای دانش)، ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا(سیمای دانش)، مرجع کامل شناخت مصالح ساختمانی(متفکران)، کتاب جامع عمران(دانش پرور)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.