مقدمه ای بر ریاضیات مالی

گروه مولفان:
شلدون ام راس (نویسنده) | مهدی خواجه زاده دزفولی (مترجم) | هادی خواجه زاده دزفولی (مترجم) | علی صالح آبادی (مقدمه نویس)

ناشر:
بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس)

درباره کتاب:
مقدمه ای بر ریاضیات مالی عنوان کتابی است از شلدون ام راس با ترجمه‌ی هادی خواجه زاده دزفولی که در 390 صفحه و توسط انتشارات بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس) در سال 1393 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از An elementary introduction to mathematical finance. 3thed. C، 2011. موضوع اصلی این کتاب سرمایه گذاری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از شلدون ام راس، کتاب‌های مبانی احتمال(شیخ بهائی)، مبانی احتمال(نیاز دانش)، مبانی احتمال(آییژ)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.