برنامه ریزی کاربری زمین شهری

گروه مولفان:
ادوارد جان کایزر (نویسنده) | دیوید آر گادزشاک (نویسنده) | فرانسیس استوارت چیپین (نویسنده) | منوچهر طبیبیان (مترجم) | فرشاد رضوان (ویراستار)

ناشر:
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران

درباره کتاب:
برنامه ریزی کاربری زمین شهری عنوان کتابی است از ادوارد جان کایزر با ترجمه‌ی منوچهر طبیبیان که در 608 صفحه و توسط انتشارات موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران در سال 1393 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Urban land use planning. c، 1995. موضوع اصلی این کتاب کاربری زمین های شهری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.