هگل (از متافیزیک به پدیدارشناسی)[مجموعه اندیشه های نو]

مولف:
محمد مهدی اردبیلی (نویسنده)

ناشر:
علمی

درباره کتاب:
هگل (از متافیزیک به پدیدارشناسی) [مجموعه اندیشه های نو] عنوان کتابی است از محمد مهدی اردبیلی که در 278 صفحه و توسط انتشارات علمی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب پدیده شناسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد مهدی اردبیلی، کتاب‌های نقادی نقد عقل محض(بیدگل)، می 68 در فرانسه(رخ داد نو)، هگل و پدیدارشناسی روح(ققنوس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.