توربو ماشینها

مولف:
ابراهیم شیرانی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی اصفهان

درباره کتاب:
توربو ماشینها عنوان کتابی است از ابراهیم شیرانی که در 390 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب توربو ماشین ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
14,500 تومــان
موضوعات کتاب
توربو ماشین ها