مدل سازی استاتیک مخازن نفت و گاز و تفسیر سایزمیک با استفاده از نرم افزار PETREL [سری کتاب های فنی و مهندسی]

گروه مولفان:
سید علی امین زاده (نویسنده) | نوید میرجردوی (نویسنده) | مرتضی نوری طالقانی (نویسنده)

ناشر:
آزاده

درباره کتاب:
مدل سازی استاتیک مخازن نفت و گاز و تفسیر سایزمیک با استفاده از نرم افزار PETREL [سری کتاب های فنی و مهندسی] عنوان کتابی است از سید علی امین زاده که در 304 صفحه و توسط انتشارات آزاده در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نفت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.