فرهنگ فارسی عامیانه

مولف:
ابوالحسن نجفی (نویسنده)

ناشر:
نیلوفر

درباره کتاب:
فرهنگ فارسی عامیانه عنوان کتابی است از ابوالحسن نجفی که در 1523 صفحه و توسط انتشارات نیلوفر در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ابوالحسن نجفی، کتاب‌های بیست و یک داستان از نویسندگان معاصر فرانسه(نیلوفر)، درباره نمایش(نیلوفر)، وظیفه ادبیات(نیلوفر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.