مدیریت سبد دارایی با استفاده از MATLAB و GAMS

گروه مولفان:
احمد نریمانی (نویسنده) | رضا نریمانی (نویسنده)

ناشر:
ناقوس

درباره کتاب:
مدیریت سبد دارایی با استفاده از MATLAB و GAMS عنوان کتابی است از احمد نریمانی که در 184 صفحه و توسط انتشارات ناقوس در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سرمایه گذاری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از احمد نریمانی، کتاب‌های اقتصادسنجی کاربردی(ناقوس)، کاربرد روش های ریاضی و الگوریتم های فرا ابتکاری در بهینه سازی غیر خطی(ناقوس)، تحلیل سری های زمانی با استفاده از EViews و MATLAB(ناقوس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,500 تومــان