اصول دینامیک گازها -جلد 2

گروه مولفان:
رابرت دی زوکر (نویسنده) | اسکار بیبلارز (نویسنده) | محمدرضا علیگودرز (مترجم) | مرتضی نیازی (مترجم) | سید محمد وحید جلیلی (مترجم)

ناشر:
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

درباره کتاب:
اصول دینامیک گازها -جلد2 عنوان کتابی است از رابرت دی زوکر با ترجمه‌ی سید محمد وحید جلیلی که در 320 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در سال 1392 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Fundamentals of gas dynamics، 2nd ed، c2002. موضوع اصلی این کتاب گازها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رابرت دی زوکر، کتاب‌های اصول دینامیک گازها(دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی)، مبانی دینامیک گازها(دانشگاه فردوسی مشهد)، اصول دینامیک گازها(دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
25,000 تومــان
موضوعات کتاب
گازها -- دینامیک