مدیریت پروژه با primaverap7

گروه مولفان:
علی احمدی ابراهیمی زاده (نویسنده) | اسما خلیلی گوکی (نویسنده)

ناشر:
ناقوس

درباره کتاب:
مدیریت پروژه با primaverap7 عنوان کتابی است از علی احمدی ابراهیمی زاده که در 280 صفحه و توسط انتشارات ناقوس در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نرم افزار پری ماورا برای برنامه ریزی پرو ژه ها (پی 6) است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی احمدی ابراهیمی زاده، کتاب‌های نمونه پروژه های شماتیک و گام به گام Primavera Enterprise(ناقوس)، مدیریت پروژه های سیویل با Primavera 8. 3(پندار پارس)، آموزش کاربردی primavera p6(ناقوس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.