اصول مهندسی مخازن هیدروکربوری (رشته های مهندسی نفت، مخازن هیدروکربوری، حفاری)

گروه مولفان:
طارق احمد (نویسنده) | محمدکمال قاسم العسکری (مترجم) | محمدحسن معصومیان (مترجم)

ناشر:
ستایش

درباره کتاب:
اصول مهندسی مخازن هیدروکربوری (رشته های مهندسی نفت، مخازن هیدروکربوری، حفاری) عنوان کتابی است از طارق احمد با ترجمه‌ی محمدحسن معصومیان که در 471 صفحه و توسط انتشارات ستایش در سال 1391 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Reservoir engineering handbook. موضوع اصلی این کتاب مخزن های گاز است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از طارق احمد، کتاب‌های رفتار فازی هیدروکربنها(دانشگاه فردوسی مشهد)، مهندسی مخازن پیشرفته(آییژ)، خواص سنگ و جریان سیال در مخازن هیدروکربوری(ستایش)، مرجع کامل مهندسی مخازن نفت و گاز(پژوهشگاه صنعت نفت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.