مگره و یکصد چوبه دار

گروه مولفان:
ژرژ سیمنون (نویسنده) | شهریار وقفی پور (مترجم)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
مگره و یکصد چوبه دار عنوان کتابی است از ژرژ سیمنون با ترجمه‌ی شهریار وقفی پور که در 142 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1393 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Le pendu de Saint - Pholien، 1963. موضوع اصلی این کتاب داستان های فرانسه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ژرژ سیمنون، کتاب‌های مگره و دیوار سنگی(شرکت نشر کتاب هرمس)، مگره و مرد اسرارآمیز(شرکت نشر کتاب هرمس)، مگره و مرد تنها(شرکت نشر کتاب هرمس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,000 تومــان