فرهنگ مهندسی برق و الکترونیک (انگلیسی-فارسی)

گروه مولفان:
عباس پورزکی (نویسنده) | سعید صمدی (مترجم)

ناشر:
دانشیار

درباره کتاب:
فرهنگ مهندسی برق و الکترونیک (انگلیسی-فارسی) عنوان کتابی است از عباس پورزکی با ترجمه‌ی سعید صمدی که در 1059 صفحه و توسط انتشارات دانشیار در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.