هندسه رقومی و ترسیمی کارشناسی

گروه مولفان:
عبدالنبی وحیدی (نویسنده) | اشرف حنیفه (نویسنده)

ناشر:
گسترش علوم پایه

درباره کتاب:
هندسه رقومی و ترسیمی کارشناسی عنوان کتابی است از عبدالنبی وحیدی که در 186 صفحه و توسط انتشارات گسترش علوم پایه در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب هندسه ترسیمی است. از عبدالنبی وحیدی، کتاب راهنمای مهندسان و تکنسین ها(موسسه فرازاندیش سبز) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.