نگهداری پل ها (بر اساس آشتو و سایر منابع همراه با تصاویری از پل های شهر تهران)

گروه مولفان:
عبدالرضا جغتائی (نویسنده) | ابوالفضل علیخانی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی

درباره کتاب:
نگهداری پل ها (بر اساس آشتو و سایر منابع همراه با تصاویری از پل های شهر تهران) عنوان کتابی است از عبدالرضا جغتائی که در 220 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب انجمن کارشناسان رسمی راه و ترابری آمریکا است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عبدالرضا جغتائی، کتاب‌های راهنمای اصول مدیریت فنی نگهداری پل ها(دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی)، نگهداری پل ها بر اساس آشتو و سایر منابع(دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.