بازشناسی باغ ایرانی (باغ شازده)

مولف:
عباس مسعودی (نویسنده)

ناشر:
فضا (وابسته به موسسه علمی و فرهنگی فضا)

درباره کتاب:
بازشناسی باغ ایرانی (باغ شازده) عنوان کتابی است از عباس مسعودی که در 240 صفحه و توسط انتشارات فضا (وابسته به موسسه علمی و فرهنگی فضا) در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب باغسازی منظر است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
21,000 تومــان