مبانی مکانیک محیط های پیوسته

گروه مولفان:
دبلیو. مایکل لای (نویسنده) | دیوید روبین (نویسنده) | ارهارد کرمپل (نویسنده) | سعید رفیعی (مترجم)

ناشر:
کتاب دانشگاهی

درباره کتاب:
مبانی مکانیک محیط های پیوسته عنوان کتابی است از دبلیو. مایکل لای با ترجمه‌ی سعید رفیعی که در 624 صفحه و توسط انتشارات کتاب دانشگاهی در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Introduction to continuum mechanics. 4thed، C. 2010. موضوع اصلی این کتاب مکانیک پیوستار است. از دبلیو. مایکل لای، کتاب تشریح مسائل مکانیک محیط های پیوسته(سیمای دانش) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
44,000 تومــان
موضوعات کتاب
مکانیک پیوستار