پاسخ تشریحی تمرین ها و مسائل کاربردی نظریه بازی ها

مولف:
قهرمان عبدلی (نویسنده)

ناشر:
جهاد دانشگاهی، واحد تهران

درباره کتاب:
پاسخ تشریحی تمرین ها و مسائل کاربردی نظریه بازی ها عنوان کتابی است از قهرمان عبدلی که در 392 صفحه و توسط انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد تهران در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نظریه بازی ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از قهرمان عبدلی، کتاب‌های نظریه بازیها و کاربردهای آن(سمت)، نظریه بازی ها و کاربردهای آن(جهاد دانشگاهی، واحد تهران)، اقتصاد رفتاری(دنیای اقتصاد)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
20,000 تومــان