مثنوی معنوی (براساس نسخه رینولد نیکلسن)

گروه مولفان:
جلال الدین بن محمدبن محمد مولوی (نویسنده) | رنلد الین نیکلسون (مصحح) | نظام الدین نوری کوتنائی (مصحح)

ناشر:
کتاب آبان

درباره کتاب:
مثنوی معنوی (براساس نسخه رینولد نیکلسن) عنوان کتابی است از جلال الدین بن محمدبن محمد مولوی که در 926 صفحه و توسط انتشارات کتاب آبان در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جلال الدین بن محمدبن محمد مولوی، کتاب‌های پرده های نای(شرکت نشر کتاب هرمس)، کلیات شمس(شرکت نشر کتاب هرمس)، دیوان شمس تبریزی(خدمات فرهنگی کرمان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
38,000 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن 7ق