آموزش شبیه سازی ساختارهای الکترومغناطیسی با استفاده از نرم افزار CST STUDIO SUITE

گروه مولفان:
مریم مستاجران (نویسنده) | فیروزه کاظمی (نویسنده) | سعید حجازی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه یزد

درباره کتاب:
آموزش شبیه سازی ساختارهای الکترومغناطیسی با استفاده از نرم افزار CST STUDIO SUITE عنوان کتابی است از سعید حجازی که در 392 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه یزد در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب الکترومغناطیس است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.