مبانی قندسازی و شربت گیری از چغندرقند (از مزرعه تا استخراج در کارخانه)

گروه مولفان:
خلیل بهزاد (نویسنده) | مصطفی شهیدی نوقابی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه فردوسی مشهد

درباره کتاب:
مبانی قندسازی و شربت گیری از چغندرقند (از مزرعه تا استخراج در کارخانه) عنوان کتابی است از خلیل بهزاد که در 332 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب قند و شکر است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از خلیل بهزاد، کتاب‌های کنترل کمی و کیفی و موازنه مواد در صنایع تولید قند و شکر(دانشگاه فردوسی مشهد)، دستورالعمل کنترل کیفی آزمایشگاهی در کارخانه های قند(دانشگاه فردوسی مشهد)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.