کلیات سعدی

مولف:
مصلح بن عبدالله سعدی (نویسنده)

ناشر:
کتاب آبان

درباره کتاب:
کلیات سعدی عنوان کتابی است از مصلح بن عبدالله سعدی که در 808 صفحه و توسط انتشارات کتاب آبان در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مصلح بن عبدالله سعدی، کتاب‌های گلستان سعدی(به نشر)، کلیات سعدی(لیدا)، کلیات سعدی(کارگاه فیلم و گرافیک سپاس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.