روش های حمایت و تامین مالی در بخش کشاورزی بر اساس برخی تجارب بین المللی

گروه مولفان:
سهراب دل انگیزان (نویسنده) | فوزیه جیحون تبار (نویسنده)

ناشر:
نور علم

درباره کتاب:
روش های حمایت و تامین مالی در بخش کشاورزی بر اساس برخی تجارب بین المللی عنوان کتابی است از سهراب دل انگیزان که در 156 صفحه و توسط انتشارات نور علم در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کشاورزی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سهراب دل انگیزان، کتاب‌های بازاریابی پارتیزانی برای مشاوران(نور علم)، مبانی علم اقتصاد و اقتصاد ورزش(دانشگاه رازی (کرمانشاه))، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,800 تومــان