زبان زنان (بررسی زبان زنانه در نمایشنامه های «نغمه ثمینی و چیستا یثربی»)

گروه مولفان:
محمد نجاری (نویسنده) | ویدا بابالو (نویسنده)

ناشر:
اختران

درباره کتاب:
زبان زنان (بررسی زبان زنانه در نمایشنامه های «نغمه ثمینی و چیستا یثربی») عنوان کتابی است از محمد نجاری که در 208 صفحه و توسط انتشارات اختران در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب یثربی، چیستا، 1347 است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد نجاری، کتاب‌های زنان شاهنامه(کتاب آمه)، زبان زازا(بلخ)، نقد ساختار اندیشه(آشیان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.