حل کامل مسائل مقدمه ای بر نظریه آمار -جلد 1

گروه مولفان:
مجید صادقی فر (نویسنده) | ناصر رضایی ایوب (نویسنده) | الگزاندر مک فارلن مود (نویسنده) | فرانکلین گریبیل (نویسنده)

ناشر:
نور علم

درباره کتاب:
حل کامل مسائل مقدمه ای بر نظریه آمار -جلد1 عنوان کتابی است از الگزاندر مک فارلن مود که در 381 صفحه و توسط انتشارات نور علم در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آمار ریاضی است. از الگزاندر مک فارلن مود، کتاب مقدمه ای بر نظریه آمار(دانشگاه فردوسی مشهد) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.