مجموعه پرسشهای چهارگزینه ای حسابداری میانه CPA 2004 و استانداردهای حسابداری ایران

گروه مولفان:
مهدی مرادزاده فرد (نویسنده) | ضیاءالدین مجدی (نویسنده)

ناشر:
کیومرث

درباره کتاب:
مجموعه پرسشهای چهارگزینه ای حسابداری میانه CPA 2004 و استانداردهای حسابداری ایران عنوان کتابی است از مهدی مرادزاده فرد که در 0 صفحه و توسط انتشارات کیومرث در سال 1386 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حسابداری دارایی ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهدی مرادزاده فرد، کتاب‌های راهنمای حل مسائل اصول حسابداری 3(کیومرث)، راهنمای حل مسائل اصول حسابداری 3(کیومرث)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.