معماری ژاپن از آغاز تا شروع دوره میجی

گروه مولفان:
کازوئو نیشی (نویسنده) | کازوئو هوزومی (نویسنده) | الهام اندرودی (مترجم)

ناشر:
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران

درباره کتاب:
معماری ژاپن از آغاز تا شروع دوره میجی عنوان کتابی است از کازوئو هوزومی با ترجمه‌ی الهام اندرودی که در 230 صفحه و توسط انتشارات موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Nihon kenchiku no katachi. موضوع اصلی این کتاب معماری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
20,000 تومــان