مکانیک محیط های پیوسته برای مهندسین

گروه مولفان:
جورج تامس میس (نویسنده) | جورج میس (نویسنده) | عباس راستگو (مترجم) | محمد مهدی هیهات (مترجم)

ناشر:
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران

درباره کتاب:
مکانیک محیط های پیوسته برای مهندسین عنوان کتابی است از جورج میس با ترجمه‌ی عباس راستگو که در 426 صفحه و توسط انتشارات موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Continuum mechanics for engineers. 2004. موضوع اصلی این کتاب مکانیک پیوستار است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جورج میس، کتاب‌های تئوری و مسایل مکانیک محیط های پیوسته(جاودان خرد)، مکانیک محیط های پیوسته برای مهندسان(جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
25,000 تومــان
موضوعات کتاب
مکانیک پیوستار