تحلیل و تشریح کامل مسائل اصول تجزیه ی دستگاهی -جلد 2

گروه مولفان:
ایوب پارچه باف جدید (نویسنده) | محمدحسین نصیرتبریزی (نویسنده) | رضا عالیزاده ملایوسف (نویسنده) | داگلاس ا اسکوگ (نویسنده)

ناشر:
امید انقلاب

درباره کتاب:
تحلیل و تشریح کامل مسائل اصول تجزیه ی دستگاهی -جلد2 عنوان کتابی است از ایوب پارچه باف جدید که در 143 صفحه و توسط انتشارات امید انقلاب در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تجزیه دستگاهی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ایوب پارچه باف جدید، کتاب‌های دستور کار آزمایشگاه مبانی شیمی پلیمر(امید انقلاب)، تحلیل و تشریح کامل مسائل اصول تجزیه ی دستگاهی(امید انقلاب)، دستور کار آزمایشگاه شیمی تجزیه ی دستگاهی(دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.