مکالمات روزمره ایتالیایی به فارسی (بانضمام فرهنگ مکالمات در موقعیتهای گوناگون با ترجمه فارسی، ... همراه با مهمترین نکات دستوری زبان ایتالیائی)[مجموعه کتاب های آموزش زبان]

مولف:
حمید شکری خانقاه (نویسنده)

ناشر:
اشراقی

درباره کتاب:
مکالمات روزمره ایتالیایی به فارسی (بانضمام فرهنگ مکالمات در موقعیتهای گوناگون با ترجمه فارسی، ... همراه با مهمترین نکات دستوری زبان ایتالیائی) [مجموعه کتاب های آموزش زبان] عنوان کتابی است از حمید شکری خانقاه که در 376 صفحه و توسط انتشارات اشراقی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان ایتالیایی است. از حمید شکری خانقاه، کتاب برنامه ریزی راهبردی ارتباطی در روابط عمومی(سیمای شرق) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.