نقشه کشی صنعتی 1

گروه مولفان:
علی پورکمالی انارکی (نویسنده) | زهرا شکرآمیز (نویسنده) | ولی اله پناهی زاده رحیملو (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

درباره کتاب:
نقشه کشی صنعتی 1 عنوان کتابی است از ولی اله پناهی زاده رحیملو که در 252 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب رسم فنی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.