گفتارهایی در حقوق اساسی کاربردی

مولف:
هاشم هاشم زاده هریسی (نویسنده)

ناشر:
میزان

درباره کتاب:
گفتارهایی در حقوق اساسی کاربردی عنوان کتابی است از هاشم هاشم زاده هریسی که در 160 صفحه و توسط انتشارات میزان در سال 1384 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حقوق اساسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از هاشم هاشم زاده هریسی، کتاب‌های خداشناسی در کلاس درس(پیام آزادی)، بیان در علوم و مسائل کلی قرآن(سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، آیات زن در قرآن(سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، اعجاز علمی قرآن(سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.