جنگ تجاوزکارانه و انسانی شدن حقوق بین الملل

گروه مولفان:
ساسان مدرس سبزواری (نویسنده) | حسین شریفی طرازکوهی (مقدمه نویس)

ناشر:
میزان

درباره کتاب:
جنگ تجاوزکارانه و انسانی شدن حقوق بین الملل عنوان کتابی است از ساسان مدرس سبزواری که در 224 صفحه و توسط انتشارات میزان در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حقوق بین الملل بشر دوستانه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.