جنبش وال استریت و آینده ی نظام سرمایه داری آمریکا (تحلیل چالش های اقتصادی و شکاف های اجتماعی داخلی)

مولف:
سعیده لطفیان (نویسنده)

ناشر:
میزان

درباره کتاب:
جنبش وال استریت و آینده ی نظام سرمایه داری آمریکا (تحلیل چالش های اقتصادی و شکاف های اجتماعی داخلی) عنوان کتابی است از سعیده لطفیان که در 192 صفحه و توسط انتشارات میزان در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب صنعت اوراق بهادار است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سعیده لطفیان، کتاب‌های قزاقستان(موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران)، انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم سیاسی (1)(سمت)، انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم سیاسی 2(سمت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.