مدیریت فرایند مذاکرات بین المللی (با گرایش سیاسی - اقتصادی)

گروه مولفان:
نعمت اله مهدوی راد (نویسنده) | سید عبدالله حسینی (نویسنده) | سید مهدی الوانی (نویسنده)

ناشر:
میزان

درباره کتاب:
مدیریت فرایند مذاکرات بین المللی (با گرایش سیاسی - اقتصادی) عنوان کتابی است از سید عبدالله حسینی که در 352 صفحه و توسط انتشارات میزان به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مذاکرات بازرگانی است. از سید عبدالله حسینی، کتاب تک یاخته شناسی(گروه تالیفی دکتر خلیلی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.