اشغال عراق؛ اهداف راهبردی و استنادات حقوقی

مولف:
سهراب صلاحی (نویسنده)

ناشر:
میزان

درباره کتاب:
اشغال عراق؛ اهداف راهبردی و استنادات حقوقی عنوان کتابی است از سهراب صلاحی که در 304 صفحه و توسط انتشارات میزان به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب عراق است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سهراب صلاحی، کتاب‌های ایران و دو جنبش در نیم قرن(موسسه انتشارات امیرکبیر)، حقوق بین الملل کیفری(میزان)، پیامدهای انسانی و اجتماعی اشغال عراق از منظر حقوق بین الملل کیفری(میزان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.