بحثی تطبیقی و انتقادی درباره ازدواج و ولایت بر تزویج

مولف:
جلیل امیدی (نویسنده)

ناشر:
میزان

درباره کتاب:
بحثی تطبیقی و انتقادی درباره ازدواج و ولایت بر تزویج عنوان کتابی است از جلیل امیدی که در 144 صفحه و توسط انتشارات میزان به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زناشویی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.