ژاپن چگونه ژاپن شد؟ (تربیت یرای توسعه و توسعه برای تربیت)

مولف:
نعمت حسنی (نویسنده)

ناشر:
بینش نو

درباره کتاب:
ژاپن چگونه ژاپن شد؟ (تربیت یرای توسعه و توسعه برای تربیت) عنوان کتابی است از نعمت حسنی که در 188 صفحه و توسط انتشارات بینش نو در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ژاپن است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از نعمت حسنی، کتاب‌های تدبیر تقدیر(فرهنگ شناسی)، اصول و مبانی طراحی ساختمان مراکز مدیریت بحران(فرهنگ شناسی)، ژاپن چگونه ژاپن شد؟(فرهنگ شناسی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,000 تومــان