نظام زمین داری و کشاورزی در دوره صفویه

گروه مولفان:
ابوطالب سلطانیان (نویسنده) | عباس قدیمی قیداری (ویراستار)

ناشر:
دانشگاه گیلان

درباره کتاب:
نظام زمین داری و کشاورزی در دوره صفویه عنوان کتابی است از ابوطالب سلطانیان که در 204 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه گیلان در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.