روش شناسی تاریخی در علوم قرآن و حدیث

گروه مولفان:
محمدحسن احمدی (نویسنده) | صادق آئینه وند (نویسنده) | آنگلیکا نویویرت (مقدمه نویس)

ناشر:
دانشگاه قم

درباره کتاب:
روش شناسی تاریخی در علوم قرآن و حدیث عنوان کتابی است از صادق آئینه وند که در 344 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه قم در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حدیث است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از صادق آئینه وند، کتاب‌های الادب السیاسی فی الاسلام(سمت)، قیام حجربن عدی و قیام توابون(علم)، ادبیات سیاسی تشیع(علم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.