مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری

مولف:
اسماعیل شیعه (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه علم و صنعت ایران

درباره کتاب:
مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری عنوان کتابی است از اسماعیل شیعه که در 224 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شهرنشینی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از اسماعیل شیعه، کتاب‌های آماده سازی شهر برای کودکان(موسسه نشر شهر)، با شهر و منطقه در ایران(دانشگاه علم و صنعت ایران)، آهنگ صنعت، آوای شهر(دانشگاه علم و صنعت ایران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
13,500 تومــان
موضوعات کتاب
شهرنشینی
شهرسازی